Protokół reklamacyjny – pobierz
Wzór odstąpienia od umowy – pobierz
Pouczenie o odstąpieniu od umowy –